3 logo power kolor 


Na tej stronie znajdziesz kursy dotyczące korzyści związanych z legalnym zatrudnieniem. Są one skierowane głównie do młodzieży, osób bezrobotnych, cudzoziemców i pracodawców, ale przydadzą się wszystkim, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu legalnej pracy.

Kursy zostały stworzone w ramach projektu "Budowa i wdrażanie innowacyjnych narzędzi ograniczających zjawisko pracy nierejestrowanej w instytucjach współodpowiedzialnych za minimalizację zjawiska szarej strefy na rynku pracy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt realizowany jest przez Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych we współpracy z Krajową Administracją Skarbową, Ochotniczymi Hufcami Pracy - Komendą Główną, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, Maguire Policy Research Ltd i Institute of Public Finance.